NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com

BlogELEKTRO PATLAYICI NANOMATERİAL POWDERLERE DAYALI KATALIZÖRLER

23 Eylül 2023by admin
ELEKTRO PATLAYICI NANOMATERİAL POWDERLERE DAYALI KATALIZÖRLER

Kataliz işlemlerinde elektro patlayıcı nanomaterial powderların kullanımına çok sayıda yayın ayrılmıştır. [1] elektro patlayıcı demir nanomaterial powder’ları temelinde ?? ve ?2’den sentez katalizörlerini inceler. Katalizörlerin, tüm sıcaklık aralığı boyunca onlarca saatlik test sırasında neredeyse değişmeden kalan yeterli aktivite gösterdiği bulundu. Ek olarak, [2] zeolitlerde propan-bütan fraksiyonlarının dönüşümü için elektro patlayıcı nikel nanomaterial powder’ın katalitik özelliklerini inceler.
[3], Pt, Zn, Ni’nin elektro patlayıcı nanomaterial powder’larını içeren yüksek silisli bir zeolitin katalitik özelliklerinin, düşük moleküllü parafinlerin ve bir kez çalıştırılan petrolün benzin fraksiyonunun dönüşüm süreçlerinde yapılan çalışmaların sonuçlarını sunar. Orijinal zeolitte aromatik hidrokarbon oluşumunun seçiciliği %30’u geçmez. Pt nanomaterial powder’ların eklenmesi (ağırlığın %0,5’i, reaksiyon sıcaklığı 550 °?), reaksiyon yan ürünlerinin azalmasıyla aromatik hidrokarbon oluşumunun seçiciliğini %53’e kadar artırır. Zn nanomaterial powder kullanıldığında (ağırlığın %0.5’i, reaksiyon sıcaklığı 550 °?), aren oluşumunun seçiciliği, orijinal zeolitten neredeyse 2 kat daha fazla olan ağırlığın %51.3’ü idi. Ni nanomaterial powder kullanıldığında (ağırlığın %3’ü, reaksiyon sıcaklığı 500 °?), ana reaksiyon ürünü metandı. Daha düşük parafin hidrokarbon dönüşümü ürünlerindeki metan konsantrasyonu %95-97’ye ulaştı. Ayrıca zeolitlere Pt, Ni, Zn nanomaterial powder eklenmesinin, daha yüksek aromatik hidrokarbon veya ?5+ izoalkan konsantrasyonu nedeniyle benzin verimini arttırdığı ve oktan sayısını artırdığı da bulunmuştur.
Aromatik ve heterosiklik bileşiklere dayalı yarı ürünlerin üretiminde ince organik sentez katalizörü olarak alüminyum tozlarının umut verici uygulaması [4] ‘ te tartışılmıştır. Yazar geldi sonuç bu alüminyum tozu gösterdi alışılmadık davranış reaksiyonlar ile organik bileşikler: ek olarak yüksek aktivitesi, hangi tipik için alkali ve alkali-toprak metaller, tepkimeye nükleofil yer değiştirme etkinleştirilmemiş aril olabilir (kaplin ve bromination reaksiyonlar), kimyasal etkileşim ile diğer aktif maddeler (alkol, alkil halojen, halojen) oldu neredeyse yok.

REFERANSLAR

1. Levashova A. I., Sudobin N. G., Davydovich V. I. ve hepsi. Ultra ince tozlar temelinde demir katalizörlerinin varlığında CO ve H2’den sentez // Karbon moleküllerine dayalı kimyasal kataliz: Rapor tezi. – ?.: Nauka, 1984. – S. 16.

2. Nanosize Ni tozu içeren zeolitlerde propan-bütan fraksiyonlarının dönüşümü çalışmaları / Vosmerikova L. N., Vosmerikov A. V., Ivanov G. V., Lerner M. I. // Petrol dispers sistemlerinin fiziksel-kimyasal özelliklerinin teorik ve uygulamalı temelleri. – Tomsk: TSU Matbaası, 2001. – Bölüm 3. – S. 116-122.

3. Ivanov G. V., Vosmerikov A. V., Vosmerikova L. N., Velichkina L. M., Korobitsyna L. L., Tepper F. Elektro patlayıcı nanosize metal tozları ve katalitik işlemlerde kullanımları // V Tüm Rusya Konferansı: Ultra İnce Sistemlerin Fizikokimyası. Bilimsel makalelerin toplanması. – Yekaterinburg, 2001.- Bölüm II-S. 208-213.

4. Rodkevich N. G. Organik sentezde alüminyum ultra ince toz kullanımı / / IV Tüm Rusya Konferansı: Ultra İnce Sistemlerin Fizikokimyası. Bilimsel makalelerin toplanması. – ?., 1999. – S. 269.

WhatsApp
Gönder