NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com

BlogALÜMINYUM OKSIT-HIDROKSIT FAZLARININ NANOYAPILI PARÇACIKLARINA DAYANAN ANTISEPTIK MALZEMELER

23 Eylül 2023by admin
ALÜMINYUM OKSIT-HIDROKSIT FAZLARININ NANOYAPILI PARÇACIKLARINA DAYANAN ANTISEPTIK MALZEMELER

Mikropların antibiyotiklere ve antiseptiklere adaptasyonunun mevcut hızı ile en gelişmiş ilaçlar önümüzdeki 20 yıl içinde etkinliğini kaybedebilir. Sonuçlar felaket olacak. Antibakteriyel ilaçların yaygın kullanımı, enfeksiyöz ajanların dirençli suşlarının oluşumu nedeniyle hızlı etkinlik kaybına yol açar. Buna karşılık, patojenlerin dirençli formlara dönüşme oranı, yeni antimikrobiyal ajanların gelişme hızından çok daha hızlıdır.

Yeni nesil yara iyileştirici maddelerin icadı, beklenen ek terapötik etki ile ilişkilidir. Ayrıca, farklı tıbbi formlarda (süspansiyon, büstiyoloji ve kulak burun boğaz spreyleri, diş jeli, bandajlar, cerrahi örtüler vb.) Yara iyileştirici malzemelere ihtiyaç vardır.) Yeni sargı malzemeleri de dahil olmak üzere yara iyileştirici maddelere duyulan ihtiyaç, hem sivil hem de askeri nitelikteki yüksek travmatik yaralanma insidansından kaynaklanmaktadır.

Ek terapötik özelliklere sahip bandaj malzemeleri oluşturma girişimleri, bakterisidal etkiye sahip malzemelerin (dokular, bandajlar, sıvalar vb.) İstikrarlı bir gelişme eğilimine yol açmıştır.) Geleneksel yara tekstilinin antiseptiklerle emprenye edilmesiyle küçük bir grup antiseptik sargı malzemesi üretilir. Bu durumda, geleneksel antiseptiklerin tüm dezavantajları (tahriş edici ve toksik etkiler, dirençli mikroorganizma suşlarının oluşumu) bandaj malzemesine aktarılır.

Literatürde bulunan çalışmalar, yara tedavisi için ileri antiseptiklerin kullanılmasının, bakteri sayısındaki azalmayı sadece 14 gün boyunca yaklaşık %50-70 oranında sağladığını göstermektedir. En iyi ilaçlar (örneğin, povidon-iyot) %90 bakteriyolojik verim sağlar. Bu, tedaviden sonra 1000 mikroorganizmadan 100’ünün öldürücü kaldığı ve bu da hastalığın nüksetmesine yol açabileceği anlamına gelir.

Genel olarak, antiseptik ve hemostatik özellikleri birleştirecek, iyileşme sürecini hızlandıracak ve skar dokusunun aşırı büyümesini sınırlayacak ve enfeksiyona direnç oluşturmayacak yara iyileştirici malzemelere acil ihtiyaç vardır.

Günümüzde, yeni antiseptikler ve antibiyotikler geliştirirken, araştırmacılar geleneksel kimyasalların – antiseptiklerin kullanımını bırakmaya başlıyor. Örneğin, 2006’nın sonunda, Weizmann Bilim Enstitüsü (İsrail), pozitif yüklü bir sentetik lipopeptit prototipinin oluşturulduğunu duyurdu. Elektropozitif özelliklerinden dolayı lipopeptitler, bakterilerin negatif yüklü yüzeyine çekilir ve zarlarına zarar vererek bakteri ölümüne yol açar. Uzmanlar, bu tür sistemlerin yaratılmasının antiseptikler ve antibiyotikler alanında bir atılım olacağına inanıyor. Ancak bu konsept sadece geliştiriliyor ve uzmanlara göre piyasaya çıkmadan yaklaşık 10 yıl geçecek. Asıl sorun, sentetik lipopeptitlere elektropozitif özellikler kazandırmaktır.

Bu sorunu çözmenin önerilen bir yolu, patojenik mikroorganizmaların emilmesi ve yok edilmesi için elektropozitif nanoyapılı parçacıkların kullanılmasıdır. Yüzeyde (örneğin gümüş) emilen ve lifli bir matrisin yüzeyine sabitlenen aktif maddeye sahip elektropozitif parçacıklar, negatif yüklü bir mikroorganizmayı çekecek ve zarını tahrip ederek onu öldürecektir. Nanofiberlerin lifli matrisin yüzeyine sabitlenmesi, nanofiberlerin insan vücuduna girmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Önerilen yaklaşım, yeni nesil oldukça etkili yara iyileştirici materyal ve ilaçların oluşturulmasına olanak tanır.

Şimdiye kadar, SB RAS ve Aqvelite LLC’nin Mukavemet Fiziği ve Malzeme Bilimi Enstitüsü aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirdi:
1. Nanoyapılı alüminyum oksit-hidroksit faz parçacıkları temelinde yara iyileştirici sargı malzemesi üretimi için bir teknoloji geliştirilmiş ve deneysel-endüstriyel bir prototip oluşturulmuştur.
2. Sulu ortamda yara bandajlama malzemesinin bakteri sayısında azalma sağladığı kanıtlanmıştır (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, P. vulgaris, ?.pneumoniae, ?.albicans) ve 48 saat içinde 2102 CFU/ml’lik başlangıç konsantrasyonundan sıfıra kadar mantarlar.
3. Hayvanlar üzerinde testler yapılmıştır:
4. Materyal uygulaması parankimatöz kanama süresini %30 azaltmaya yardımcı olur.
5. Malzeme uygulaması cilt flep benzeri yaraların iyileşmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir, yara iyileşme süresini kısaltır ve yara iyileşme kalitesini artırır.
6. Materyal nekroz, ödem, eksüdasyon, pürülan akıntı gibi yara iyileşme kriterlerine göre avantajlar sunar; mükemmel epitelizasyon doku yapısı sağlar ve yaradaki ağrıyı azaltır.
7. Sargı malzemesi, yaradaki mikrop büyümesini bastırmaya yardımcı olur, böylece pürülan akıntı miktarını azaltır ve yaranın kokuşmuş kokusunu ortadan kaldırır.
8. Güvenlik testleri yapıldı. Tek bir uygulamadan sonra, test edilen malzemenin GOST 12.1.007-76’ya (düşük toksik maddeler) göre tehlike sınıfı 4 olarak sınıflandırılmasına izin veren ne LD50 ne de diğer malzeme toksisite parametrelerinin tanımlanmadığı kanıtlanmıştır.
9. Uzun süreli bir deneyde toksikolojik parametrelerle ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
resim 1.1..JPG

İncir. 1, E. Coli bakterilerinin Petri kaplarındaki antiseptik materyal tarafından emilimini gösterir (enfekte yara modeli).

İncir.1. Deney oda sıcaklığında gerçekleştirildi. 105 CFU/ml konsantrasyonlu 1 ml mikrobiyal süspansiyon (E. Coli), agarlı bir tabağa çivili hale getirildi. Şekil, mikroorganizmaların 48 saat sonra büyümesini göstermektedir: 1 – emilim materyali örneği; 2 – kontrol numunesinde mikroorganizmaların agar üzerinde birleşerek büyümesi; 3-48 saat sonra malzeme ve agar temasının yeri.

REFERANSLAR

Lerner M., Loghkomoyev A., Pehenko V., Psakhye S. Uygulama sorpsiyon mikroorganizmaları için inorganik nanomaterial powderler. // II Koch-Metchnikov-Forum’un Rus-Alman Konferansı. Tomsk, 9-12 Eylül 2007. Özet kitap. S. 221.

WhatsApp
Gönder