NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com
Her Soruna Bir Çözüm Sunan Malzeme: Karbon Nanotüp

Her Soruna Bir Çözüm Sunan Malzeme: Karbon Nanotüp Karbon nanotüpler kullanılarak mobil esnek telefonlar için esnek piller, karbon nanotüplü işlemciler üretilebilir. Gürültüsüz elektronik sensör, ışık yayan organik ekran, termoakustik kulaklık gibi ekoteknolojik ürünler artık karbon nanotüpler sayesinde üretilebilir. Çevresel olarak problemli olan stadyum tarzı ekranlarda kullanılan civa bazlı floresan lambaların yerine, 8000 saatten fazla olması...

Tek Duvarlı Karbon Nanotüpler SWNTs Ultra Saf Kalite

Tek Duvarlı Karbon Nanotüpler SWNTs Ultra Saf Kalite Tek duvarlı Karbon Nanotüpler swnt’ler (swnt’ler, swcnt’ler)Karbon, atom numarası 6 olan kimyasal elementtir ve 1 s2, 2 s2 ve 2p2 atom yörüngesini işgal eden altı elektrona sahiptir. Sp, sp2 veya sp3 formlarında melezleşebilir. Grafen, fullerenler ve karbon nanotüpler gibi çok sabit nanometre boyutunda sp2 karbon bağlı malzemelerin...

OKSIT-HIDROKSIT ALÜMINYUM FAZLARININ ELEKTROPOZITIF NANOYAPILI PARÇACIKLARININ SENTEZI

Günümüzde nanofiberler, nanoteller, nanotüpler, nanosheets üretimi için sentez yöntemlerinin geliştirilmesi, çeşitli uygulamalar için yeni mikroyapısal özelliklere sahip malzemelerin üretilmesini mümkün kılmıştır. Adsorbanların ve katalizörlerin üretimi için özellikle önemli olan, açık gözenek sistemine ve geniş spesifik yüzey alanına sahip sert bir boşluk yapısı oluşturan parçacıkların spesifik şeklidir. Son yıllarda, nanoyapılı sorbentler, aktif araştırmanın, yani Telin Elektrik Patlaması (EEW)...

EPOKSI YAPIŞTIRICILARIN MODIFIKASYONU

Polimer kompozit malzemelerin özellikleri büyük ölçüde dispers faz parçacıklarının boyutuna bağlıdır. 1989’da naylonda montmorillonit dispersiyonu kullanan Toyota Şirketi, yeni bir kompozit malzeme sınıfını temsil eden polimer-kil kompozitler geliştirdi. Kil nanopartiküllerinin yaklaşık %5’ini içeren bu tür kompozitler, şok özelliklerinden minimum ödün vererek ve baz polimerinkiyle neredeyse aynı kompozit yoğunluğa sahip mekanik ve termal özelliklerin iyileştirilmesine izin verir. Naylon durumunda,...

ALÜMINYUM OKSIT-HIDROKSIT FAZLARININ NANOYAPILI PARÇACIKLARINA DAYALI FILTRELEME MALZEMELERI

Şu anda, patojenik mikroorganizmalardan su dezenfeksiyonu sorunu giderek daha acil hale geliyor. İçme suyunun mikrobiyolojik güvenliğini sağlamak için alınan önlemlere rağmen, patojenik mikroplar düzenli olarak su temin sistemleri yoluyla bulaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyadaki tüm bulaşıcı hastalıkların %80’i, su kalitesinin düşük olması veya eksikliği nedeniyle sıhhi ve hijyen standartlarının ihlal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde su dezenfeksiyonu çoğunlukla...

ALÜMINYUM OKSIT-HIDROKSIT FAZLARININ NANOYAPILI PARÇACIKLARINA DAYANAN ANTISEPTIK MALZEMELER

Mikropların antibiyotiklere ve antiseptiklere adaptasyonunun mevcut hızı ile en gelişmiş ilaçlar önümüzdeki 20 yıl içinde etkinliğini kaybedebilir. Sonuçlar felaket olacak. Antibakteriyel ilaçların yaygın kullanımı, enfeksiyöz ajanların dirençli suşlarının oluşumu nedeniyle hızlı etkinlik kaybına yol açar. Buna karşılık, patojenlerin dirençli formlara dönüşme oranı, yeni antimikrobiyal ajanların gelişme hızından çok daha hızlıdır. Yeni nesil yara iyileştirici maddelerin icadı, beklenen ek...

ELEKTRO PATLAYICI NANOMATERİAL POWDERLERE DAYALI KATALIZÖRLER

Kataliz işlemlerinde elektro patlayıcı nanomaterial powderların kullanımına çok sayıda yayın ayrılmıştır. [1] elektro patlayıcı demir nanomaterial powder’ları temelinde ?? ve ?2’den sentez katalizörlerini inceler. Katalizörlerin, tüm sıcaklık aralığı boyunca onlarca saatlik test sırasında neredeyse değişmeden kalan yeterli aktivite gösterdiği bulundu. Ek olarak, [2] zeolitlerde propan-bütan fraksiyonlarının dönüşümü için elektro patlayıcı nikel nanomaterial powder’ın katalitik özelliklerini inceler. [3], Pt,...

ALÜMINYUM NANOMATERİAL POWDER KULLANARAK HIDROJEN ÜRETIMI

Önemli sivil ve askeri uygulamalarda mobil güç kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bu soruna teknik bir çözüm, kimyasalotermal etkiye sahip güç biriktiren maddelerin kullanımına, özellikle suda elektro patlayıcı alüminyum nanopartiküllerin (ALEX) kendiliğinden ısınma etkisine dayanarak işlev gören hidrojen jeneratörlerinin kullanımına dayanabilir. [1-7] ‘ nin sonuçları, 1 kg elektro patlayıcı alüminyum nanomaterial powder’ın su ile etkileşiminin, yandığında 13.43 MJ...

Al203 Dispersiyon Uygulaması Plastik Kauçuk Seramik Refrakter Ürün

Al203 Dispersiyon Uygulaması Plastik Kauçuk Seramik Refrakter Ürün Al2O3 DİSPERSİYONUAl2O3 Dispersiyonu: Metal oksit nanopartiküllerinin ve nano yapılı malzemelerin geniş kullanımı, birçok insanı kontrollü sentezleri için yeni yöntemle araştırmaya çekmektedir. Çünkü metalik veya metal oksit nanopartiküllerinin özel özellikleri, elektronik, optoelektronik, kataliz ve ince taneciklerde çeşitli potansiyel uygulamalar sergilemiştir…. ZnO Dispersiyon Boya Kaplama Elyaf Tekstil Güneşe dayanıklı...

Organik Bileşikler Daha Az Fiyat Hızlı Teslimat Dünya Çapında Nakliye

Organik Bileşikler Daha Az Fiyat Hızlı Teslimat Dünya Çapında Nakliye ORGANİK bileşiklerOrganik bileşikler, bir veya daha fazla karbon atomunun kovalent olarak diğer elementlerin atomlarına, en yaygın olarak hidrojen, oksijen veya nitrojene bağlandığı büyük bir kimyasal bileşik sınıfından herhangi biri. Organik olarak sınıflandırılmayan birkaç karbon içeren bileşik, karbürleri, karbonatları ve siyanürleri içerir. Bkz. Kimyasal bileşik. Ter…...

WhatsApp
Gönder