NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com

BlogKarbon Nanotüpler

22 Eylül 2023by admin
Karbon Nanotüpler

Karbon nanotüpler, 1990’lı yılların başındaki keşiflerinden sonra olaganüstü özelliklerinin farkedilmesi ile yogun biçimde araştırılmaya başlanmış ve ilerleyen zamanla bu ilgi, söz konusu malzemenin özellikle nanobilim olmak üzere birçok farklı sahada bir “fenomene”e dönüşmesine yol açmıştır. Hem uygulamalı hem de kuramsal birçok çalışmada karbon nanotüpler, nanoteknoloji için bir “model sistem” olmuştur. Kaydedilen ilerlemeler o denli çarpıcıdır ki, mevcut alanda, malzemenin bir özelliğinin keşfi, bu özellikten yola çıkan bir uygulamanın geliştirilmesi ve son olarak da uygulamanın ticari ürüne dönüşmesi birkaç yıllık süreler zarfında mümkün olabilmiştir. Şu an, konu üzerinde çalışmalarını sürdüren dünya çapındaki sayısız araştırma grubunun yanında birçok dev şirket karbon nanotüp esaslı ürünleri piyasaya sürmek için yarışmaktadır. Mevcut incelemenin hazırlanmasında özellikle konuya yabancı araştırmacıların ve sanayi liderlerinin yeterli bir altyapı oluşturmasını sağlayacak ayrıntılı bir tanıtımın sunulmasına çaba gösterilmiştir. Teknolojik olarak önem arz eden özellik ve somut uygulamalara dikkat çekilerek KNT’ler ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır.

 

Kısaltmalar
AFM: Atomik Kuvvet Mikroskopisi
küt.: Kütlece
ÇDNT: Çok Duvarlı Karbon Nanotüp
DSC: Diferansiyel Taramalı Kalorimetri
hcm.: Hacimce
HRTEM: Yüksek Çözünürlüklü Geçirimli Elektron Mikroskopisi
KNT: Karbon Nanotüp
k.b.: Keyfi birim
OTB: Ortalama Tanecik Boyutu
SEM: Taramalı Elektron Mikroskopisi
SPM: Taramalı Prob Mikroskopisi
TDNT: Tek Duvarlı Karbon Nanotüp
TEM: Geçirimli Elektron Mikroskopisi
TGA: Termogravimetrik Analiz
XRD: X-Işını Kırınımı
YA: Yüzey Alanı
1B, 2B, 3B: 1-, 2-, 3-boyutlu.

WhatsApp
Gönder