NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com

BlogBizmut Sülfür (Bi2S3) Nanopartiküller

21 Eylül 2023by admin
Bizmut Sülfür (Bi2S3) Nanopartiküller

Bizmut sülfür (Bi2S3) nanoparçacıkları, optik ve elektronik cihazlarda kullanılan kristalli toksik olmayan yarı iletkenler, güneş enerjisi üretim ve dönüştürme cihazlarında kullanılan hibrit bilk nano-hetero-bağlantılar ve hassaslaştırılmış güneş pilleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bizmut sülfür nanoparçacıkları, onları termo elektronik cihazlar, doğrusal olmayan absorpsiyon, biyomolekül algılama, fotovoltaik malzemeler, fotodiyot dizisi ve kızılötesi spektroskopi olarak yararlı maddeler yapan 1,3 eV doğrudan bant aralığı ile benzersiz optoelektronik özellikleri nedeniyle çok dikkat çekmiştir. Bizmut sülfür nanoparçacıkları, çökeltme, mikrodalga radyasyonu ve hidrotermal yöntem gibi yöntemlere dayalı olarak sentezlenen nanoçubuklar, nanoteller ve nanoçiçekler gibi farklı allotropik formlardadır. Ayrıca, yeşil kimya yöntemlerinin yanı sıra kolloidal sentez yoluyla nanokristaller olarak fiziksel ve kimyasal tekniklerin avantajlarından yararlanarak da sentezlenebilirler. Başka bir yöntemde bizmut sülfür nanoparçacıkları, bizmut çözeltisinden hidrojen sülfit ile çökeltilerek elde edilebilir. Bizmut sülfür nanoparçacıkları, aynı zamanda, az çözünür ilaçlar için eczacılıkta ilaç nanotaşıyıcıları olarak da kullanılmıştır.

WhatsApp
Gönder