NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com

Blog?BİYO-İLHAM ALAN YUMUŞAK ROBOTİKTE NANOMAL

22 Eylül 2023by admin
?BİYO-İLHAM ALAN YUMUŞAK ROBOTİKTE NANOMAL
Nano boyutlu parçacıklar doğada bulunur ve gümüş veya karbon gibi çeşitli malzeme ve ürünlerle oluşturulabilirler.

Nanomalzemeler küçük boyutlarıyla karakterize edilir ve nanometre cinsinden ölçülür. Mühendislik nanomalzemeleri (enm’ler), küçük ölçekte tasarlanmış malzemelerdir ve elektronik, tıp ve diğer birçok alanda büyük etki gösteren olağanüstü elektriksel, mekanik ve optik özelliklere sahiptirler. Enm’ler ayrıca çevresel iyileştirmelerde, görüntülemede ve ilaç dağıtımında da kullanılır.

Giriş

Nanomalzemeler için sentetik bir yöntem, karakteristik uzunluk ölçeğinin 1 – 100nm nanometre aralığında olmasının bir sonucu olabilecek özelliklere sahip bir malzeme üretmektir. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya olmak üzere iki tür sentetik yöntem vardır. Biyolojiden ilham alan yumuşak robotlar, doğal organizmaların çok işlevliliğini ve çok yönlülüğünü geliştirme ve eşleştirme potansiyeline sahiptir. Biyolojiden ilham alan tasarım, pasif mekaniğe, algılamanın sıkı entegrasyonuna, aktif momente ve ayrıca kontrole ihtiyaç duyar. Yumuşak robotikteki ilk çabaların çoğu, insan dostu olan ve insan-makine fiziksel etkileşimi için kullanılabilecek yardımcı robotların (cobotlar) talebi ile teşvik edildi. Araştırmacılar, sıvı kristal ağlar (LCN’LER), hidrojeller ve şekil hafızalı polimerler (SMP’LER) gibi çeşitli duyarlı yumuşak malzemelere bağlı olarak, yerleşik biyomimetik zeka ile yumuşak robotik çalıştırma stratejilerinin geliştirilmesine büyük çaba sarf ettiler.

 

Nanomalzemelere Genel Bakış

Nanomalzemeler için kesin bir tanım yoktur bilim adamlarına göre buna yerleştiler, nanomalzemeler küçük boyutlarıyla karakterize edilir ve nanometre cinsinden ölçülür (milimetrenin milyonda biri insan saçı çapından yaklaşık 100.000 kat daha küçüktür).

Nanopartiküllerin Varlığı

Nano boyutlu parçacıklar doğada bulunur ve nanomalzemelerin tanımına göre karbon veya gümüş gibi çeşitli malzeme ve ürünlerle oluşturulabilirler, en az bir boyuta sahip olmaları gerekir ve bu yaklaşık 100 nanometreden daha azdır. Nano ölçekli malzemeler çıplak gözle veya hatta geleneksel bir laboratuvar mikroskobu ile görülemez.

Mühendislik Nanomalzemeleri

Those materials, which are engineered on such a small scale are known as engineered nanomaterials (ENMs), which have unique magnetic, electrical, optical, and many other properties. Such properties have the potential for huge impacts in medicine, electronics, and other fields.

 

Örneğin,

1. Nanoteknoloji, kanserli hücreler gibi vücudun belirli organlarını veya hücrelerini hedeflemede kullanılabilecek ve terapötik etkileri artırabilecek ilaçların tasarlanmasında rol oynar.

2. Nanomalzemeler kumaş, çimento ve diğer malzemelerde mukavemetlerini arttırmak ve ayrıca daha hafif hale getirmek için kullanılır.

3. Nanomalzemelerin küçük boyutları onları elektronikte çok kullanışlı kılar ve toksinlerin nötralizasyonunda, bağlanacak temizlikte ve çevresel iyileştirmelerde de kullanılabilir.

 

Nanomalzemeler Nerede Bulunur?

Yaşam için gerekli olan kanla taşınan proteinler ve vücut yağında ve kanda bulunan lipitler gibi doğal olarak oluşan bazı nanomalzemeler. Bilim adamları, birçok cihazda, yapıda ve ticari malzemede kullanılmak üzere üretilen mühendislik nanomalzemelerine (ENM’LER) daha yatkın hale geldi. Mühendislik nanomalzemeleri (ENM’LER) kullanılarak kozmetik, spor malzemeleri, güneş kremi, leke tutmaz giysiler, elektronik ve lastikler gibi birçok ürün üretilmektedir. Enm’ler ayrıca çevresel iyileştirmelerde, görüntülemede, ilaç dağıtımında ve tıbbi teşhiste kullanılır.

Nanomalzemelerin Sentezi

Nanomalzemeler için herhangi bir sentetik yöntemin amacı, karakteristik uzunluk ölçeğinin 1 – 100nm nanometre aralığında olmasının bir sonucu olabilecek özelliklere sahip bir malzeme üretmektir. Sentetik yöntem, bu aralıkta boyut kontrolüne sahip olmalıdır, böylece bir özelliğe ulaşılabilir.

Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya olmak üzere iki tür yöntem vardır.

Aşağıdan Yukarıya Yöntemler

Aşağıdan yukarıya yöntemlerde atomlar ve moleküller nanoyapılı diziler halinde toplanır. Bu yöntemlerin hammadde kaynakları katı, sıvı veya gaz şeklinde olabilir. Birincisi, nanoyapıyı dahil etmeden önce bir tür demontaj gerektiriyordu. Aşağıdan yukarıya yöntemler iki kategoriye ayrılır: kontrollü ve kaotik.

Kurucu Atomların Kontrollü İletimi

Kontrollü işlemlerde, kurucu parçacıkların o nanoparçacık oluşum alanına kontrollü bir şekilde belirli bir boyuta büyüyebilecek şekilde kontrollü olarak verilmesi. Normalde, kurucu parçacıkların durumu hiçbir zaman nanoparçacık oluşumu için gerekenden uzak değildir. Reaktanların kontrol durumu nanopartiküllerin oluşumunu kontrol eder. Kontrollü işlem örnekleri, kendi kendini sınırlayan büyüme çözeltisi, şekilli darbeli femtosaniye lazer yöntemi, kendi kendini sınırlayan kimyasal buhar biriktirme ve moleküler ışın epitaksisidir.

Kaotik Süreçler

Bu süreçlerde, kurucu atomlar ve moleküller kaotik bir duruma yükseltilir ve ardından durumu dengesiz hale getirmek için bazı koşullar değişir. Bazı parametrelerin manipüle edilmesiyle, kinetiğin sigortalanması nedeniyle ürünler oluşur. Kaotik bir durum çöktüğünde kontrol edilmesi zorlaşır. Ürünün son durumunun manipülasyonu nanopartiküllerin oluşumunu kontrol eder. Kaotik süreçlere bazı örnekler yanma, alev pirolizi, ark, patlayan tel, lazer ablasyonu ve çökeltme sentezi yöntemleridir.

Yukarıdan Aşağıya Yöntemler

Yukarıdan aşağıya yöntemlerde, lazer gibi bazı kuvvetler ve mekanik kuvvetler, ağır malzemeleri nanopartiküllere ayırmak için kullanılır. Böyle ünlü bir yöntem, malzemelerin ‘ bilyalı frezeleme’olarak da bilinen nanomalzemelere ayrılmasını içerir. Lazer ablasyonu, katı bir malzemeye (hedef) kısa darbeli lazerlerin (femtosaniye lazer) uygulandığı nanopartikülleri de oluşturabilir.

Nanopartiküllerin Mekanik Özellikleri

Araştırmalar, nanomalzemelerdeki mekanik özelliklerin, dökme malzemelere kıyasla önemli bir değişiklik gösterdiğini göstermiştir. Nanopartiküllerin mekanik özellikleri yüzey, hacim ve kuantum etkilerinden kaynaklanmaktadır. Dökme malzemelere nanomalzemeler eklendiğinde, bu nanomalzemelerin taneleri rafine ettiği ve tane sınırlarını ve malzemenin mekanik özelliklerini artıran taneler arası ve taneler arası yapılar oluşturduğu görülmektedir.

Tane Sınırı İyileştirmeleri

Tane sınırının iyileştirilmesi, taneler arası ve taneler arası kırıklar oluşturmak için güç sağlar. Örneğin, çimentoya nano Silika eklendiğinde çekme mukavemetini, eğilme mukavemetini ve basınç dayanımını arttırdığı görülmektedir. Nanopartiküllerin bu özellikleri, bu parçacıkların triboloji, yüzey mühendisliği ve nanofabrikasyon/nanomanufacturing gibi çeşitli alanlarda kullanımını artıracaktır.

Tekdüzelik

Özel, endüstriyel ve askeri sektörler için, yüksek performanslı teknolojik bileşenlerin kimyasal işlenmesi ve sentezi, polimerlerin, saflıkta seramiklerin, malzeme kompozitlerinin ve cam seramiklerin kullanılmasını gerektirir. İnce tozlardan oluşan yoğunlaştırılmış gövdelerde, normal bir tozdaki nanopartiküllerin düzensiz şekilleri ve boyutları, toz kompaktında paketleme yoğunluğunda değişikliğe neden olan homojen olmayan paketleme morfolojilerine yol açar.

Kontrolsüz Aglomerasyon

Çekici Van der Waals kuvvetleri nedeniyle, tozların kontrolsüz aglomerasyonu mikroyapısal homojenliklere yol açar. Üniform olmayan kurutma büzülmesi, diferansiyel gerilmeler geliştirir ve çözücünün çıkarılma hızıyla doğrudan ilişkilidir ve gözeneklilik dağılımına büyük ölçüde bağlıdır. Bu gerilmeler, konsolide gövdelerde plastikten kırılganlığa geçişle ilişkilidir ve rahatlamazsa, ateşlenmemiş gövdede çatlak yayılmasına neden olabilirler.

Yumuşak Robotiğin Temel Unsurları Olarak Nanomalzemeler

Biyolojiden ilham alan yumuşak robotlar, doğal organizmaların çok işlevliliğini ve çok yönlülüğünü geliştirme ve eşleştirme potansiyeline sahiptir. Bunu başarmak için biyo-ilhamlı robot tasarımının pasif mekaniğe, algılamanın sıkı entegrasyonuna, aktif momente ve ayrıca kontrole ihtiyacı var. Bu yetenekler, katı, biyolojik ve yumuşak malzemelerin küresel deforme edilebilirlik ve uyumluluk gösteren yapılara akıllıca entegrasyonu yoluyla elde edilebilir. İlerleme sadece yeni çok işlevli malzeme geliştirmeye değil, aynı zamanda sağlam malzeme arayüzüne, yeni sistem düzeyinde tasarıma ve 3D üretim ilerlemesine de bağlıdır.

Yumuşak Robotikte Erken Bir Çaba

Yumuşak robotikteki ilk çabaların çoğu, insan dostu olan ve insan-makine fiziksel etkileşimi için kullanılabilecek ortak robotların talebi ile teşvik edildi. Endüstriyel otomasyon için robotik kollar (Lastikleştirici) ve insan kavrama yardımı için pnömatik olarak çalışan ortezler (McKibben el ortezleri) içeriyordu. Günümüzde çoğu endüstriyel robot, pnömatik yapay kasların geçmişine rağmen hidrolik olarak çalıştırılmakta veya motorize edilmekte ve yük taşıma ve çalıştırma için katı malzemelere güvenmektedir. Bu robotik cihazlar, ağır nesnelerin taşınmasında ve nesnelerin hassas hareketlerinin ve konumlandırılmasının gerçekleştirilmesinde katı olmuştur, ancak ayrıca işyerlerinde güvenlik tehlikeleri oluşturmuşlardır, bu nedenle bu insan robotlarının etkileşimi uygun şekilde izlenmeli ve kontrol edilmelidir.

Son On Yılda Büyük Adımlar Atmak

Doğal organizmalar ve geleneksel robotlar arasındaki uçurumu kapatmak için biyo-ilham alan yumuşak robotik, mühendislik bileşenleri, makineler ve cihazlar üretme fırsatları sunarken, yumuşak robotik gelişmeler son on yılda büyük adımlar atıyor,ancak yumuşak biyo-ilham alan robotik alanı dikkat çekiyor. İnsan ve robot etkileşimi bu yeni araçlarla ve ayrıca robotlar ile doğal dünya arasında sağlanabilir. Yumuşak biyo-ilham alan robotlar, sağlık hizmetleri, afet yardımı ve hareket stratejileri gibi ihtiyaçları da dahil olmak üzere insanlara biyomekanik olarak uygun birçok umut verici uygulamaya sahiptir.

Yumuşak Robotiğin Geliştirilmesindeki Zorluklar

Sistem entegrasyonu, tasarım ve materyaller, biyo-ilhamlı yumuşak robotlar geliştirmede var olan birkaç zorluktan bazılarıdır. Mühendislik ilkelerinden bazı kılavuzlar, biyo-ilham alan yumuşak robotların geliştirilmesine yardımcı olur, ancak yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Robotların çok yönlü işlevleri iki amaca ulaşılarak üretilebilir.

 

1. Modüler sistemleri (sensörler, motorlar vb. İçin ayrı donanım ) bu işlevleri geliştiren tam entegre malzemelerle değiştirerek.

2. Sert ve rijit mekanizmaları, fiziksel olarak diğer nesnelerle temas halinde olabilecek yumuşak maddelerle (jeller, sıvılar, elastomer vb.) Değiştirerek.

 

Robotikte karbon bazlı malzemelerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için,

 

blog yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

Yumuşak Robotikte İlham Kaynağı Olarak Doğa

Biyolojik yumuşaklığı, vücudun uygunluğunu ve çeşitli canlı organizmaların yaşamsal işlevlerini taklit etmek, bir ilham kaynağı olarak doğaları gereği yapılmıştır. Ahtapot gibi en önemli örnek, aktif kuvvet, karmaşık hareketler, iskelet kası ve yapılandırılmamış ortam adaptasyonu. Yumuşak duyarlı malzemelerden biyo-ilham alan yumuşak robotlar, hem teknolojik uygulamaların hem de temel keşiflerin perspektifini çekmiştir. Biyo-esintili yumuşak robotlar, geleneksel rijit robotlara kıyasla, örneğin insan dostu etkileşim, yapısal deforme edilebilirlik, çevresel uyarlanabilirlik ve uyumluluk ve ayrıca çalıştırma özgürlüğü gibi çeşitli niteliklere sahiptir.

Yumuşak Robotik Stratejilerin Geliştirilmesinde Kapsamlı Çabalar

Araştırmacılar, sıvı kristal ağlar (LCN’LER), hidrojeller ve şekil hafızalı polimerler (SMP’LER) gibi çeşitli duyarlı yumuşak malzemelere bağlı olarak, yerleşik biyomimetik zeka ile yumuşak robotik çalıştırma stratejilerinin geliştirilmesine büyük çaba sarf ettiler.). Lcn’lerin tersinir, anizotropik ve programlanabilir şekil değiştirme özellikleri nedeniyle, yürüme, yüzme, kavrama ve salınım gibi robotik hareketlere sahip yumuşak uyaranla çalışan aktüatörler ve ayrıca kendi kendini düzenleme, yeniden yapılandırılabilirlik gibi akıllı işlevler için çok umut verici olmuşlardır.ve ilişkisel öğrenme. Lcn’ye dayanan yumuşak robotik sistem, çoğunlukla verimsiz içsel elektriksel veya termal iletkenlikleri ve nanomalzemelerle mekanik uyumsuzlukları nedeniyle engellenir.

Galyum Bazlı Sıvı Metaller

Galyum bazlı sıvı metaller, üstün akışkanlık, yüksek elektriksel ve termal iletkenlik, olağanüstü şekil-deforme edilebilirlik, mükemmel biyouyumluluk ve fototermal özellikler gibi özellikleri bakımından yumuşak robotik araştırmalarında öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, sıvı metal (LM) bazlı yumuşak robotların uyarlanabilir hareketi ve şekil dönüşümü, potansiyel uygulamalarını ve işlevlerini sınırlayabilen oksidasyonu önlemek için genellikle kimyasal uyaranlar veya elektrik alanları ve asidik sulu bir ortamda gerçekleştirilir.

Sonuçlar

Sonuç, Sıvı metalleri ve uyaranlara duyarlı akıllı malzemeleri birleştiren hibrit sistemin önemli ilgi gördüğünü gösteriyor. Örneğin, geliştirilmiş fototermal dönüşüm verimliliğinin teşvik edilmesi için, ışıkla çalışan LM tabanlı şekil transformatörleri, LM mikro damlacıklarının grafen-kuantum nokta içeren polidopamin içinde kapsüllenmesiyle gerçekleştirildi. LM mikro damlacıklarının yumuşak elastomer matrislerinde, artan dielektrik sabitine sahip gerilebilir kompozit filmlerde, elektriksel olarak kendi kendini iyileştirme yeteneğinde ve termal iletkenlikte raporları olmuştur.

Doğal Selüloz Nanofibriller

Doğal selüloz nanofibriller, elektrik alanlarına ve neme yanıt veren bağımsız LM yumuşak aktüatörler yapmak için sıvı metal mikro damlacıklar için yapısal bir matris olarak kullanılmıştır. Sıvı metal mikro damlacıkların kristalin bir Sıvı matrisine gömülmesiyle birleştirilmiş algılama kabiliyetine sahip elektrikle aktive edilmiş şekil değiştirme aktüatörü için, sıvı kristal kompozit içeren Anizotropik sıvı metal araştırılmıştır. Alifatik polimerlerin varlığında hidrojen dopingi için ultrasonikasyonun, viskoplastik sıvı metal partiküllerinin etrafındaki oksit derisinin elektriksel iletkenliğe sahip yalıtımını sağladığı düşünülmektedir.

Genel Strateji

Lms’nin üstün elektriksel/termal iletkenliğine ve lcn’lerin şekil değiştirme geri dönüşümlü özelliklerine sahip, şekil programlanabilir sıvı metal-sıvı kristal ağ yumuşak aktüatörleri oluşturmak için genel bir strateji. Biyolojik nanoselüloz sulu süspansiyonda ultrasonikleştirici ötektik Galyum-İndiyum (EGaİn) sıvı metaller ve minyatür karboksilatlı altın nanorodlar (MiniGNRCOOH) kullanılarak kolloidal bir Sıvı metal mürekkebi yapıldı. MiniGNR-COOH sadece sıvı metal nanoparçacıklarını stabilize etmekle kalmaz, aynı zamanda kolloidal Sıvı metal mürekkebin fototermal özelliklerini de geliştirir, aynı zamanda buharlaşmaya bağlı kendi kendine montaj yoluyla deforme olabilen SMP ve Sıvı Kristal Ağların şekillendirilmesini de içeren çeşitli substratlar üzerinde birikmeye neden olur.

Sıvı Metal (LM) Sıvı Kristal Ağ LCN ince Filmlerinde Mükemmel Elektriksel İletkenlik Sergisi

LM LCN ince filmler tarafından olağanüstü elektriksel iletkenlik ve mükemmel arayüzey yapışması sergilenmiştir ve bu, sıvı metal mikro damlacıkların nanoselüloz varlığında sürekli iletken bir filmde buharlaşmaya bağlı kısmi sinterlenmesinden kaynaklanmaktadır. Düşük doğru akım (DC) voltajı kullanılarak LM LCN filmi elektrotermal olarak çalıştırılabilir. Zamansal programlama ve sağlam şekil değiştirme özellikleriyle yakın kızılötesi (NIR) ışıkla çalışan LM-LCN yumuşak aktüatörler, kolloidal sıvı metal mürekkebin seçici olarak kaplanması ve gömülü minignrcooh’un üstün fototermal dönüşümü ile elde edildi.

Robotik İşlevler

Yakın kızılötesi (NIR) ışıkla çalışan, sürekli yakın kızılötesi ışınlama altında geliştirilen kendi kendini idame ettiren yumuşak bir osilatör ve kavramın kanıtı olarak döngüsel NIR ışınlaması yoluyla bir mandal substratı üzerinde yer değiştiren (ışıkla çalışan) bir iç solucandan ilham alan yumuşak bir paletli robotik işlevler. Şekil deforme olabilen ve elektriksel olarak iletken LM LCN ve LM SMP yumuşak aktüatörlerinden yararlanarak, gölge kuklaları ve yarı saydam bir ekran ile bir ışık kaynağı arasında tutulan eski bir eğlence ve hikaye anlatımı biçimi olarak bilinen NIR ışıkla çalışan programlanabilir yumuşak robotik gölge oyununun kavramsallaştırılması. NIR ışığının görünmezliği, mekansal-zamansal kontrol edilebilirliği ve her yerde bulunabilirliği nedeniyle özellikle bağlanmamış yumuşak robotların gerçekleştirilmesi için çekici olduğunu bilmek çok önemlidir.

Yumuşak Madde Mühendisliği Stratejisi

Yumuşak madde mühendisliği stratejisinin, nanomalzemeler veya fonksiyonel polimerlerle birleştirilen sıvı metallerin istenen niteliklerini verimli bir şekilde oluşturmanın yeni bir yolunu açması ve biyomimetik zekaya sahip yeniden yapılandırılabilir, programlanabilir ve bağlanmamış yumuşak robotik için çok işlevli malzemelerin geliştirilmesini vurgulaması bekleniyordu.

Nanoteknolojinin yapay zekaya entegrasyonu ile ilgileniyorsanız,

blog yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

Taramalı Elektron Mikroskobu

Kolloidal sıvı metal mürekkebin nanoyapılarını belirlemek için TEM (Transmisyon elektron mikroskobu) ve SEM (Taramalı elektron mikroskobu) uygulandı. Taramalı elektron mikroskobunda, homojen ve stabil sıvı metal nanoparçacıklarının oluşumu için ağırlıkça %0.2 olan belirli bir oksitlenmiş bakteriyel selüloz (TOBC) konsantrasyonu çok önemlidir ve MiniGNRCOOH, sıvı metal nanoparçacıklarının stabilize edilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Enerji Dağıtıcı X-ışını Spektroskopisi (EDX)

Taramalı elektron mikroskobu ile birleştirildiğinde enerji dağıtıcı X-ışını spektroskopisi (EDX), ağırlıkça %12,33 (İnç) ve ağırlıkça %8,17 (Au), ağırlıkça %56,43 (Ga), ağırlıkça %15,84 (C) ile sonuçlanan nanoyapılı kompozitleri gösterir., ağırlıkça %7,23 (O). TEM, sıvı metal nanopartiküllerinin MiniGNR-COOH ve TOBC nanofiberleri tarafından bulunduğunu göstermektedir. Sıvı metal nanopartiküllerin yüzeyinde, elementel haritalama görüntülerinin kanıtlarını gösteren karbondioksit ve oksijen görülebilir ve Au, tek tek nanofiberin her yerine eşit olarak dağıtılır. X-ışını fotoelektron spektroskopisi, galyum oksit(Ga3+), metalik galyum (Ga0) ve galyum suboksite (Ga1+) atanabilen 18.7, 19.8 ve 20.8 Ev’de tepe karakteristiğini sergiler.

Ortaya Çıkan Süspansiyonun Stabilitesi

Kolloidal sıvı metal süspansiyonları, negatif yüklü yüzeylerden ve ayrıca MiniGNR-COOH, sıvı metal nanopartikülleri ve TOBC nanofiberleri arasında güçlü hidrojen bağı veya Ga3+ koordinasyonundan olabilen ihmal edilebilir çökeltme ile pH 7’de birkaç gün stabil kalır. Kolloidal sıvı metal süspansiyonlar, 400-1000nm olan yakın ve görünür bir kızılötesi aralıkta yüksek bir optik absorpsiyon ve 808nm’de absorpsiyon gösterir, bu da MiniGNR-cooh’nin piyasaya sürülmesi nedeniyle TOBC süspansiyonuna kıyasla artar.

Fototermal Özellikler

Kolloidal sıvı metal mürekkebin fototermal özellikleri / kalitesi, MiniGNR-COOH konsantrasyonu arttırılarak arttırılabilir. Işınlama dalga boyları yerine güneş ışığı gibi diğer dalga boyları kullanılabilir.

Buharlaşmaya Bağlı Kolloidal LM Mürekkebinin İncelenmesi

Kolloidal sıvı metal mürekkebin buharlaşmaya bağlı kendi kendine montajını araştırmak için, kolloidal sıvı metal süspansiyonu, damla döküm yoluyla farklı substratlar üzerinde biriktirilebilir ve ardından ortam koşullarında bir kurutma işlemi ve çözücü buharlaşması izlenebilir. Çözücü buharlaşmasından sonra serbest duran nanoyapılı ince bir film elde edilebilir.

Tempo Oksitlenmiş Bakteriyel Selüloz (TOBC) Nanofiberlerinin Varlığının Göstergesi

TOBC nanofiberlerinin varlığı, üst yüzeyde bulunan SEM görüntüleri ve alt yüzeyde yığılmış sıvı metal nanopartiküllerinin üretimi ile gösterilebilir. Sıvı metalin nanoyapılı film boyunca dağıldığı, MiniGNR-cooh’un ise tüm film boyunca homojen olarak dağıldığı EDX ve TEM kesitsel element haritalama görüntüleri ile doğrulandı. Nanoyapılı ince film, aşağıdakiler için iletken bir katman görevi görebiliresnek elektronikler, sıvı metal nanopartiküllerin bakteriyel selüloz varlığında birikmesinden kaynaklanabilecek elektriksel iletkenlik özelliğini sergiledikleri için.

Maksimum Nanopartikül Aralıkları

ptfe’de SMP 33°, LCN 30° ve cam 11° ‘ de daha düşük olan maksimum değer olarak 108 ° gözlemlenmiştir. Temas açısında bir azalma, yüzeylerde biriken kolloidal sıvı metal kaplamanın yapışma kuvveti ile gösterilen arayüzey yapışma mukavemetinin iyileştirilmesi için bir avantajdır.

Esnek LCN Filmler

23 µm kalınlığa sahip esnek LCN filmler, sıvı kristal monomerlerin 70 ° C sıcaklıkta fotopolimerizasyonu ile yapılır.0,3 µm kalınlığında LM kaplama, kolloidal sıvı metal süspansiyonun çözücü buharlaşması ve ardından kurutulması yoluyla damla döküm ile biriktirilmesiyle geliştirilebilir.

Nanoteknolojiden en son haberleri keşfetmek için Blografi’yi ziyaret edebilirsiniz.

Sonuç

Nano boyutlu parçacıklar doğada bulunur ve karbon veya gümüş gibi çeşitli malzeme ve ürünlerle oluşturulabilirler. Nanomalzemeler küçük boyutlarıyla karakterize edilir ve nanometre cinsinden ölçülür. Bu malzemeler veya parçacıklar, küçük ölçekte tasarlandıklarında, elektriksel, mekanik, optik vb.Gibi çeşitli özellikler içeren mühendislik nanomalzemeleri (ENM) olarak adlandırılır ve insan-robotik etkileşimlerini mümkün kılmak ve aynı zamanda güvenli hale getirmek de dahil olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilir ve uygulanabilir. insanlık için birçok ilerlemeyle sonuçlanabilir.

WhatsApp
Gönder