NANOKAR
(+90) 216 526 04 90
Pendik / İstanbul
info@nanokar.com

BlogANTİBAKTERİYEL

20 Eylül 2023by admin
ANTİBAKTERİYEL

Son yıllarda, su kaynaklarının kirlenmesi, enfeksiyon kaynaklarının artması, mikroorganizmaların antibiyotik direnci oluşturması gibi unsurlar antibakteriyel-antimikrobiyal teknolojilerin gelişmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Özellikle 2000’li yıllara gelindikten sonra “pandemizm” kavramının giderek daha çok karşımıza çıkması mikrobiyolojik güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorunlu kılmıştır.

 

İnsan sağlığı ve ekonomik kayıplar yönünden değerlendirildiğinde; kalıcı ve geçici sağlık sorunları, ilaç, dezenfeksiyon süreçleri, aşılar, gıda bozunmaları gibi mikrobiyolojik unsurların neden olduğu olumsuz durumlar her yıl milyarlarca dolara ve çok sayıda can kaybına neden olmaktadır.

 

Bu değerlendirmeler ile “kaynağında giderim” şüphesiz en başarılı ve en ekonomik sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Kaynağında giderim mikroorganizmaların henüz enfeksiyona sebep olmadan inaktive edilmesi anlamına gelmektedir. Bu amaçla son 20 yılda Dünya’da en hızlı büyüyen pazarlardan biri antimikrobiyal ürünler ve bununla ilişkili pazarlarıdır.

 

Antimikrobiyal teknolojiler içinde en etkili yöntemlerden biri nano malzemeler ile mikroorganizmaların etkili biçimde giderimi ve uzun sürekli etki sağlayan sistemlerdir. Bu konuda NANOKAR firması Türkiye’de konuyla ilgili çalışmalar yapan ilk firmalardan olma özelliğindedir. Bunun yanında geliştirilen patentli ürünler ile Dünya çapında yeniliklere imza atılmış geniş ölçekli sanayi üretimleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

Çeşitli ürünlere antibakteriyel özellik kazandırılması ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Buna göre katkılandırma, kaplama, aktif veya pasif sistemlerden en uygun ve en ekonomik olan yöntem seçilip ürüne uygulanmaktadır. Bu aşamadan sonra ilk olarak karakterizasyon testleri gerçekleştirilip ürün malzeme uyumluğu incelenir, sonraki basamakta ise mikrobiyolojik etkinlik testleri yapılarak değerlendirmeler sonunda nihai ürüne ulaşılmaktadır.

 

Mikrobiyolojik tehditlere karşı geliştirilen malzemelerin etkinliği Ulusal ve Uluslararası geçerliliği bulunan birçok standart metod ile firmamız tarafından donanımlı personel ve laboratuvar olanakları ile gerçekleştirilmektedir. Ürün çeşitliliğinin ve uygulama alanlarının her geçen gün artması sonucu standart metodların yetersiz kaldığı durumlarda ise ürünün/sürecin etkinliğini en doğru ölçecek yöntem oluşturulup buna göre laboratuvar analizleri gerçekleştirilmektedir.

 

Antibakteriyel özellik kazandırılan ürün grupları

  • Seramik ürünleri
  • Vitrifiyeler
  • Metal yüzeyler
  • Plastik malzemeler
  • Çeşitli filtreler (hava, su, hepa filtre vb.)
  • Tekstil ürünleri
  • Peçete, kâğıt ürünleri
  • Boya ürünleri
  • Tıbbi sağlık ürünleri
  • Polimerler
WhatsApp
Gönder