Katalog

Cihazlı Analiz Kabiliyetimiz

Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi

Banyo içerisindeki metal değerlerini (Fe,Zn,Cu vb gibi) ppm mertebesinde analiz etmek için kullanılır. 
 

X-RAY Cihazı

Kaplama kalınlığı ve banyo içerisinde bulunan metalik değerleri g/lt cinsinden ölçmek için kullanılan bir cihazdır.Kalınlık mikron cinsinden ölçülür.
 

GC

Gas Choromatography (Gaz kromotografisi) Organik ucucu maddelerin analizi için kullanılır. (Alkol, benzen,toluen vb gibi)
 

Tuz Testi Cihazı

ASTM B-117, DIN 50021 ve ISO EN 9227 standartlarına uygun olarak test yapılır. Bu cihazda kaplama kalitesi ölçülür.Kaplanan parçaların beyaz ve kırmızı pas görme süreleri tespit edilir.
 

PG Stat

Potansiyostat-galvanostat cihazı işlem çözeltilerinde karakterizayon çalışmalarında kullanılmaktadır. 
 

TLC

İnce tabaka kromatografi cihazı kalitatif analizlerde kullanılmaktadır. 
  de

Klor Tayin Cihazı

Kaplama banyolarında klor analizi için kullanılır. 
 

HPLC

High Pressure Liquid Choromatography (Yüsek basınçlı sıvı kromotografisi) Organik maddelerin kalitatif ve kantitatif analizi için kullanılır.
 

Spektrofotometre

İşlem çözeltilerinde metalik değerlerin analizi için kullanılır. 
 

Diğer Cihazlar

pH-metre Dijital refraktometre İletkenlik ölçer Parlaklık ölçer Hull hücre tertibatı Etüv

 

İLETİŞİM FORMU